Advanced Search
Keyword(s):
in
in
in
Year
From to
Aims and Scope

Matlamat JOIRC adalah untuk menjadi peneraju utama dalam bidang Penyelidikan Islam dan Kontemorari merentas multidisiplin. Kandungan penulisan boleh berbentuk konseptual, teoritikal, empirikal dan sebagainya dalam kerangka Penyelidikan Islam dan Kontemorari

Skop jurnal luas dan ia termasuk tetapi tidak terhad kepada topik berikut: 

 • Islam dan Pentadbiran
 • Islam dan Perbankan
 • Islam dan Perniagaan
 • Islam dan Agama Perbandingan
 • Islam dan Tamadun Kontemporari
 • Islam dan Kebudayaan
 • Islam dan Pengajaran Deviant
 • Islam dan Ekonomi
 • Islam dan Pendidikan
 • Islam dan Kewangan
 • Islam dan Globalisasi
 • Islam dan Penguasa
 • Islam dan Pembangunan Manusia
 • Islam dan Dialog Antara Agama
 • Islam dan Undang-undang
 • Islam dan Pengurusan
 • Islam dan Moden
 • Islam dan Orientalis
 • Islam dan Damai
 • Islam dan Falsafah
 • Islam dan Pluralisme
 • Islam dan Politik
 • Islam dan Postmodernisme
 • Islam dan Pembangunan Harta
 • Islam dan Sains
 • Islam dan Sekularisme
 • Islam dan Sufi
 • Islam dan Firman Barat

Isu mengenai Institusi Islam

 • Institusi Masjid
 • Institusi Pendidikan
 • Institusi Zakat dan Percukaian
 • Institusi Undang-undang dan Keadilan
 • Institusi Waqaf
 • Institusi Baitul mal
 • Institusi Hisbah
 • Institusi Haji dan Umrah
 • Institusi Perbankan
 • Institusi Takaful
 • Institusi Muzium
 • Institusi Mahkamah Syariah
 • Institusi Pendakwah
 • Institusi Perpustakaan
 • Institusi Indeks Saham
 • Institusi al Rahnu